This post is also available in: French English Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов, седумдесети години

Ацо Шопов, седумдесети години

Ацо Шопов: Врзан сум за Македонија*

Новата животна состојба не создава нов поет. Тоа е стариот поет, тоа сум јас врзан со тие видливи и невидливи нитки за Македонија, за својот народ и јазик, за неговата судбина.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

________________
* Разговорот го водел Иван Крталиќ, Око, год. 4, бр.123, Загреб, 2-16.12.1976. Разговорот е објавен под наслов „Vezan sam za Makedoniju”.

Други разговори и статии на Ацо Шопов