This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Современата македонска литература*

Кога се претставува некоја национална литература, обично се наведуваат имиња, се составуваат книжевни репрезентации по генерации, се прогнозираат резултати… Туѓи ми се лигашките страсти, не припаѓам на ниедна генерација и не се обложувам на ничија иднина. Првите се последни, а последните први. Таленти неоспорно има.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.
___________________
*Превод од хрватскосрпски на машинопис од Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ48. Според содржината на текстот, се претпоставува дека се работи за вовед во избор од македонската поезија што е најверојатно објавен во списанието  Tribina, по Третиот југословенски фестивал на поезијата, одржан во Охрид, летото 1959 година. Тогашниот уредник на Tribina бил хрватскиот писател, и голем пријател на Шопов, Славко Михаљиќ.

Други разговори и статии на Ацо Шопов