This post is also available in: Serbian

Ацо Шопов: До југословенството не се стигнува секогаш по широки автопатишта*

Она што југословенската литература ја прави југословенска, што ја обединува, најмалку може да биде јазикот. Тоа е нејзината општочовечка смисла, тоа се идеите со кои таа е надоена, како и творечката постапка во креирањето на светот на уметноста.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр, во македонски превод на Јасмина Шопова.
________________

* Машинопис сo автографски дополнувања од Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ89. Одговори на Ацо Шопов на прашања од медиум. Прашањата, медиумот и датумот на објавување не се познати.

Други разговори и статии на Ацо Шопов