This post is also available in: French Slovenian

Традиција и современост*

За поетската збирка на Ацо Шопов Žlij se s tišino во препев на Иван Минати, Јанез Менарт вели дека препевот е толку суптилен и спретен што би се рекло дека песните се напишани на словенечки.

Прочитакте го оригиналниот текст на Јанез Менарт, објавен под наслов „Tradicija in sodobnost, pesnička zbirka Aca Šopova Žlij se s tišino v prevoda Ivana Minattija”, во весникот Ljudska pravica, Ljubljana, 07.12.1957, стр 6.