This post is also available in: Serbian

Praeludium 

Има еден ветар, овој ветар
Името му е добрина.
Oн не ги ни познава сите свои корени.
Иако е прокопсан само од една трепетлика
овој ветар не знае за никакво мирување.
Овој ветар ги лечи тие што се изморени.

Има еден ветар, овој ветар.
Името му е можеби добрина.
Он не е ни северц ни блага југовина.
Иако се кршел од грбникот на орканите
овој ветар ретко останува дома.
Овој ветар нема татковина.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957