This post is also available in: French Spanish German English Serbian Croatian Bosnian Bulgarian Polish

Aко ти недостасува светлина

Ако ти недостасува светлина
земај ме.
Ноќ да сум ноќ ќе изгорам
ќе те разденам.

Ако и љубов ти недостасува
земај ме.
Црнките на ноќта ќе ги ископам
ѕвезда да се огледаш, да огрееш.

Ако ти недостасува омраза
и тогаш земај ме.
Пекол ми вие под срце
пекол вековиште.

Ако ти недостасува светлина
земај ме.

Ако пак јас ти недостасувам
што сум ти!
Без да те гледам во недоглед
без да изгорам.

Ацо Шопов, Гледач во пепелта, 1970

Ако ти недостасува светлина автограф со потпис

Автограф на песната „Aко ти недостасува светлина”од Ацо Шопов, со потпис од авторот. Автографот се наоѓа во Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К1 АЕ32