This post is also available in: French German Russian Serbian Croatian Bosnian Bulgarian Polish

Љубов

Ти што ме присилуваш да бидам таков каков што сум,
Ти што меч ми носиш во усмевка блага,
бев некогаш дете, сушта добрина и љубов,
бев твоја невиност и твоја тага.

Ти што си недостапна за туѓото мнение –
гол пред тебе стојам како вдахновение.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957