This post is also available in: Russian Serbian

Јас и мојот пријател

Рaсневме заедно, заедо крaдевме вишни
и иста судба секогаш имавме ние.
Ги знае добро моите желби скришни
и знам што сака од сите вас да скрие.

Денес ме виде во паркот како седам,
и кога пријде увилен, блед и стресен
јас сетив дека непознат човек гледам
како што гледа во мене таа есен.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955