This post is also available in: French Spanish English Serbian Croatian Bosnian Albanian

Четврта молитва на моето тело

Овде си, над ова тело, како смирено крило
ти – толку разумно – толку студено штедра,
па сакам да се помолам за она што веќе било,
зашто иднината во сите срца е ведра.

Сплети ги тие светлини, тоа горење бело,
тие светкавици во темнина што спијат,
обви го со нив денес ова гордо исправено тело,
сеедно – како камшик или ко бршлан вијат.

Сплети ги в огромна лузна, скамени ги во вера,
дај ми, дај таа светлина со кошмар да ја пијам,
зашто сè она што потемнува во моето Вчера
јас како светло Утре во длабини го кријам.

Ацо ШоповНебиднина, 1963
Песната е објавена на српско-хрватски во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.