This post is also available in: Russian

Ти не си секогаш таков

Пријателе, знам, ти не си секоташ таков,
и не се такви сите твои есени.
Тажно е да зборуваш осамен во мракот
за своите радости однесени.

Тажно е да копнееш за една средба само
кога ти е животот бескрајно патување,
галеби да носиш на своето рамо
a да не гo чуеш нивното милување.

Тажно е во ноќта да бидеш сам сo птиците,
да чекаш сo нив сам в некоја пуста станица,
и додека некој се лула низ улиците
да мислиш дека ти си, ти си тoj пијаница.

Пријателе, знам, не е секогаш така
и не се такви сите твои есени.
Понекогаш ја топлат твојата рака
стиховите од ветерот донесени.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955