This post is also available in: French Serbian Hungarian

Старо купувам

1.

Старо купувам, старо купувам,
стари алишта, стари пискули,
старо железо, стари љубови,
старо купувам.
Купувам стари дребности,
непотребности,
чевли излижани, ризи износени,
среќи осреќени,
старо, старо, старо купувам.
Купувам стари секидневности,
мали и големи ревности,
стари елеци во долапите
стари котли на огништата
стари саѓи на совеста
стара ’рѓа на соништата.
Старо, старо, старо купувам.
Купувам стари секидневности,
мали и големи ревности,
стари љубови, стари среќи, стари гревови,
купувам стари радости, стари младости,
старо, старо, старо купувам.

2.

Старо купувам, ново препродавам.
симни се, господине, жив ти дечињата,
да ми ја превртиш сета немаштија
нема да собереш една иљадарка.
Ех, да ги познаваш нашите ергени,
да си го вишол Далип најерген
ќе му ги таксаш себап чевлите.
Он ќе ги земе ќе ти се поклони,
ќе ги подзакрпи, ќе ги бојадиса,
па светнат како небо утринско
и личен, личен, нема поличен,
ќе слезе долу среде маало,
ќе слезе сербес, ачик, натокмен,
момите ќе се подбутнуваат,
жените ќе се огледуваат,
мажите ќе му завидуваат.
Ех, стари чевли, старо купувам.

3.

Старо купувам, ново препродавам.
Аман, господарке, господ со тебе,
бива ли сега таква скапотија.
Женет сум, жена, деца сурија,
жив ми најмилото жив ме оглодаа,
куќата ми ја растурија.
Оваа риза не е за тебе,
еве ти стотка, речи аирлија.
Ех, да ја знаеш калеш Калина,
токму се токми млада невеста,
ќе ти се заблази, ќе ти благодари,
ќе ти благослови внуци и правнуци,
и сета челад од нивно колено.
Ех стари ризи млади невести.
Старо купувам.

4.

Старо купувам, старо купувам,
стари алишта, стари пискули,
старо железо, стари љубови.
Купувам стари секидневности,
големи и мали здодевности,
стари грижи, стари патила,
стари гревови, стари чесности.
Старо, старо, старо купувам,
стари среќи, стари љубови,
стари радости, стари младости,
купувам стари алишта.
Старо, старо, старо купувам,
Старо за нови сврталишта.

Ацо ШоповНебиднина, 1963
Песната за првпат е објавена во списанието Современост, X, бр 5, 1960, под наслов „Купувач на старо”.
Во подоцнежните објавувања, вклучувајќи го до тестаменталниот избор под наслов Лузна, Шопов ги отстранува деловите бр. 2 и 3 од оваа песна. 

Се присеќавам, во мигов многу јасно, дека некаде на крајот на педесеттите [години на дваесеттиот век] беше закажан состанок на тогашната редакција на Современост. Влегуваме [Димитар] Митрев, Славко [Јаневски], Васил Иљоски и јас во просториите на списанието во една издолжена како штала старонова, но многу грда зграда, карши денешново „Зелено пазарче“, веќе одамна урната, а внатре нè дочекуваат Ацо Шопов и Гого Ивановски. Тие обајцата беа одговорни за селекционирање на поезија што требаше да ја објави списанието во најновиов број и во тоа својство ни даваат да прочитаме една подолга непотпишана песна со чуден наслов: „Старо купувам“… Прочитајте ја анегдотата што ја раскажува Георги Старделов, во 2010 година.