This post is also available in: Hungarian

Раката негова 

Допира до сè недопирно.
Безгласно, тајно допирање.
Само до едно срце да допре
нема ни сили ни разбирање.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957