Пријателство

Oн ми ja донесе својата
песна со yсни да ја земам.
И ништо ceгa освен неа,
ништо немам.

Кому да ја подарам таа среќа мала,
тој кикот црвен, тој усмев палав?
Пријателе мој, зар те губам
зашто те љубам, зашто те љубам?

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955