This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Молитва за еден обичен но уште непронајден збор

Телото мое те моли:
Пронајди збор што личи на обично дрво
што личи на дланки јагленосани и прародителски голи,
што е како чедност во секое молење прво.
За таков збор телото мое те моли.

Телото мое те моли:
Пронајди збор од кој – штом со крик ќе се рече –
несвесно крвта почнува да боли,
крвта што бара корито да тече.
За таков збор телото мое те моли.

Пронајди таков вистински збор
налик на сите мирни заробеници
на оној ветар, оној развигор
што ги буди срните во нашите зеници.
Пронајди таков вистински збор.

Пронајди збор на раѓање, на лелекање,
пронајди таков збор. И овој храм
затворен во својата древност и голем од чекање
ќе ти се отвори покорно и сам.
Пронајди збор на раѓање, на лелекање.

Ацо ШоповНебиднина, 1963
Песната за првпат е објавена во списанието СовременостVIII, бр. 9, септември 1958, стр. 753.
На српско-хрватски е објавена во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.

„Значи, се бара вистинскиот збор, се бара предокот на песната, нејзината искра, нејзиниот услов, меѓутоа, тоа не е сето она што се бара, зашто кога само тоа би се барало песната во крајното исходиште на нештата би ја изгубила својата примарна смисла.” – Радомир Ивановиќ, „Енергијата на поетскиот говор”, Нова Македонија, на 21.09.1994 год.

Слушнете ја песната во изведба на Софија Гогова-Врчаковска Слушнете ја песната во изведба на Славко Нинов

Disque simultané, од Роберт ДелонеДушко Наневски: Толкување на циклусот „Молитви на моето тело”

Цртеж на Роман Кисјов, буграрски писател и сликар, препејувач на ШоповРоман Кисјов: Цртеж инспириран од циклусот „Молитви на моето тело”

Песната во изведба на Софија Гогова-Врчаковска


Песната во изведба на Славко Нинов