Во оваа виртуелна збирка се наоѓаат песни од Ацо Шопов што не биле објавени во неговите книги поезија.
Повеќето од нив се наоѓаат во архивите на македонските национални институции.

Содржина

Пролет

Ноќ

Смртта на старецот

Дожд

Мајка

Сеќавање

Опроштај

На другарот Ал. Апостоловиќ

Ох, појми, појми, колку многу патам

Советот на стариот врабец

Разговор со мајка

Пролетен разговор

На чешмата

Партизански марш

Хајка по младежот

На Први Мај

Пијаница

Секоја ноќ

Единаесетти октомври

 

work in progress