This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Ацо Шопов: Небиднина, 1963. Податоци за книгата

Содржина

Молитви на моето тело

Раѓање на зборот
Молитва за еден обичен но уште непронајден збор
Втора молитва на моето тело
Трета молитва на моето тело
Четврта молитва на моето тело
Петта молитва на моето тело
Шеста молитва на моето тело
Седма молитва на моето тело
Осма молитва на моето тело – или кој ќе ја смисли таа љубов
Деветта молитва на моето тело
Десетта молитва на моето тело
Последна молитва на моето тело

Купувачи на старо

Старо купувам
Романтично бегство

Песната и годините

Долго живеам на ова место
Лузна
Има долу една крв
Квечерина
Очај пред тврдината
Небиднина
Песната и годините

Пристап кон постоечките ракописи и машинописи од збирката Небиднина

Вратете се во поетската одаја на Читалницата во Лирскиот дом  на Ацо Шопов