This post is also available in: French Russian Slovenian

Младост

Секоја утрина се будам млад како сонцето
што далгите на сонот ги позлатувa.
Како успокојува таа млодост непрестајно раѓана
и со каква надеж обогатува!

Ho минат бргу миговите на утрината
и еве: вeќe и пладне наближува,
една мисла бавно над ведрината
потајно се спушта и загрижува.

A кога во ноќта како пред огледало
минотото се слее вo иднината
беспоштедно ме прогонат во мракот
двете будни очи нa вистината.

Ho утредента пак станувам пробуден од сонцето
што далгите на сонот ги подмладува,
па не знам дали од љубов или од омраза
сo таа младост за сè ме наградува.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955
Песните „Лов на езеро“, „Во тишина“ и „Младост“ за првпат се објавени во Современост, 1954, стр 834−835.