This post is also available in: French German Russian Serbian Slovenian Croatian Bosnian Hungarian

Лов на езеро

Птица устремена. Стрвнина.
Исправен нор со закана.
Глуне езерска поврвнина,
модра од тага исплакана.

Темниот удар на крилото
темно ја сече модрината.
Блеснува на студенилотo
рибата в клунот раскината.

Денот е cив од умирање.
Сами сме. Ништо не велиме.
Некое немо разбирање
нè гони да се разделиме.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955
Песните „Лов на езеро“, „Во тишина“ и „Младост“ за првпат се објавени во Современост, 1954, стр 834−835.
„Лов на езеро“ за првпат е објавена на српскохрватски во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.