This post is also available in: French Spanish Russian Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Hungarian

Кон галебот што кружи над мојата глава

Галебе мој,
не слетувај на моите очи.
Ha тие брегови откинати ниеден пристан нема.

Зарони во сите длабочини,
надлетај над сите височини
и дај виделина да земам!
Галебе мој, јас очи веќе немам.

He слетувај на моето срце!
Галебе мој, срцето не е мое:
мини низ сите предели неминати,
крај сите живи, непознати, загинати.
Загледај во сите осамени, cитe разделени,
и сите ледени врвои и сите ливади зелени,
и чуј –
додека твоето крило над нив морно се вие
како немирно во нив моето срце бие!

He слетувај галебе мој,
врати се пак во јатото.
Јас сум лотка, осудена
на судир со непознатото.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955
Песната е објавена на српско-хрватски во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.

Слушнете ја песната во изведба на
Софија Гогова-Врчаковска

Музички изведби

Старовски
(на англиски)

Ивана Здравкова

Blagoj Nacoski
(LIVE Tokyo, 14.03.2017)