This post is also available in: French Russian English Bulgarian

Кажи ми небо

Кажи ми: Небо. Мое небо.
Кажи ми: Небо на тишината.
И јас, мало стебло во темната шума на крвта,
јас ќе се откорнам со сета вековна немоќ,
и извишен високо, високо, високо,
високо ко топла човечка зеница,
ќе станам небо, твое небо.
Ќе станам небо на една Деница.

Но, не кажувај ми дека сум слаб,
но не кажувај ми дека сум немоќен
и да им погледам в очи на тревките,
но не кажувај ми дека од сите треви
во мене шумат само најкревките.
Скриј ја и премолчи денес вистината
за едно мое поденешно утре.

Кажи ми: Небо. Мое небо
Кажи ми: Небо на тишината.