This post is also available in: French Russian English Serbian Albanian

Илузија 

Ноќ. Во ноќта крлушки месечина.
Слева од планината безгласна далечина.

Сам во ноќта стасав до планината.
Еден свет е зад мене, една мака мината.

Глеј нешто во ветките шепоти притаено:
Сè што си присакувал сè е осознаено.

И овде, под планина, во оваа низина
дише далечината со дофатна близина.

Миг… и сè исчезнува. Сон и пат. Далечина.
Сам сум. Над врвицата крлушки месечина.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957
Во изборот под наслов Песни, од 1963 год., авторот оваа песна ја објавува под наслов „Далечина”.