This post is also available in: French Spanish English Serbian

Здравица

За вас ја кревам оваа чаша –
секому секој сам што сака
за вас и среќно, јас им велам,
а гледам кревам празна рака.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957