This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

запеј ја твојата песна небесна

Запеј ја твојата песна небесна
Сињарко со очи синолички на црна арматура.
Грлото ти се довикува со вијот на океанот
и со сахарските песочни ветрови,
очите ти се извор и утока на сите реки на Црна Африка
низ кои плови мојата уснитена глава
како последна задоцнета галија со црни робови
и место очи има две огромни бездни, два бескрајни тунела
од кои со мрак и темнина си го насочува патот,
додека сè наоколу заслепува од светлина
и сонце, сонце, сонце!
Сонцето се качило врз темето на главата,
главата е вжештена, усвитена, презаситена од горештина,
само од двете ладни очни бездни, двата тунела
шиба мрак и темнината се распростила како црно тесто,
па галијата попусто за пристан го бара своето недонсудено место.

Ацо Шопов, „Песна на сињарката”, Песна на црната жена, 1976

Ракопис во Фондот Ацо Шопов, АМАНУ, АШ К1 АЕ33_III.2 Песна на сињарката, фрагмент

Вратете се во поетската одаја на Лирскиот дом на Ацо Шопов