This post is also available in: French Russian Slovenian Polish

Залажување

Таа ноќ е, сине, пеперуга бела:
на макова вршка слета и се скри.
Во маково цветје таа нoќ се вплела.
He мисли ја ти.
Спи, сине, спи.

Таа ноќ е, сине, коњче што се спрема
да замине на пат неброени дни.
Сега сè е мирно. Сега ништо нема.
Смири се и ти.
Спи.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955