This post is also available in: French Russian English Serbian Polish

Добра ноќ

Вечерва умира нешто,
нешто што нема име.
Црно млеко некој пие од облаците,
а некој од право виме.

Добра ноќ.

Ацо ШоповВетрот носи убаво време, 1957