Втора молитва на моето тело

Ова тело што лежи како мост меѓу два брега,
Ова тело што живее од мугрите на твоите желби,
Ќе биде и утре какво што е сега,
Само со два белега повеќе од две лути стрелби,
Ова тело што лежи како мост меѓу два брега.

Ова тело што лежи како мост и трпеливо одамна чека
Да помине веселник некој и да го пробуди пак,
Протечи под ова тело како скротена река
Да заечи силно од нежност со секој извиен лак,
Ова тело што лежи како мост и трпеливо одамна чека.

Ова тело што лежи како мост некој да го плени
За да го улови во него својот заборавен лик
Ќе стане со сите будења и мени
На нестварни желби стварен светилник,
Ова тело што лежи како мост некој бран да го плени.

Ацо ШоповНебиднина, 1963