This post is also available in: French Spanish Russian

Втора молитва на моето тело

Ова тело што лежи како мост меѓу два брега,
oва тело што живее од мугрите на твоите желби,
ќе биде и утре какво што е сега,
само со два белега повеќе од две лути стрелби,
ова тело што лежи како мост меѓу два брега.

Ова тело што лежи како мост и трпеливо одамна чека
да помине веселник некој и да го пробуди пак…
Протечи под ова тело како скротена река
за да заечи силно од нежност со секој извиен лак,
Ова тело што лежи како мост и трпеливо одамна чека.

Ова тело што лежи како мост некој бран да го плени
за да го улови во него својот заборавен лик
ќе стане со сите будења и мени
на нестварни желби стварен светилник,
ова тело што лежи како мост некој бран да го плени.

Ацо ШоповНебиднина, 1963
Песната е објавена на српско-хрватски во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.