This post is also available in: French Russian Slovenian Albanian Bulgarian Latvian

Во тишина

Ако носиш нешто неизречено,
нешто што те притиска и пече,
закопај го во длабока тишина,
тишината сама ќе го рече.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955
Песната е објавена на српско-хрватски во Антологијата на повоената македонска поезија на Димитар Митрев, во 1960 год.

Ацо Шоповв: „Во тишина”

Слушнете ја песната
во изведба на Зорица Георгиевска.

Слушнете ја песната во изведба на Софија Гогова-Врчаковска