This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

Возот јури

Возот јури…
Кај ме носи?
Кон пристан ил’  бури?

Мила моја, далеко си!

Преку поле ноќта бега,
по осои ноќта лега,
темна ноќ се губи.

Блага зора благо иде
денот да го љуби,
па се срами, па се чуди,
румена од крви –
чиниш мома што за првин
милиот го буди.

Возот јури…
Кај ме носи?
Кон пристан ил’ бури?

Мила моја далеко си!

Сепак зошто ми се стори
дека твојот образ гори
место тие рујни зори?

Ацо Шопов, Стихови за маката и радоста, 1952