Гледач во пепелта, 1970
Ракописи и машинописи од Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ

АШ К1 АЕ32 Гледач во пепелта, 1976, фрагмент, автографи и машинописи, 70 листови

Автографи во семејната архива

Августавтограф 1 лист

work in progress

Грозомор
Златен круг на времето
Тажачка од онаа страна на животот1 лист автограф
Ако ти недостасува светлина
Невреме
Ноќен извор

Гледач во пепелта

Езеро
Езеро крај манастирот
Ноќ над езерото крај манастирот 

Црно сонце
Пак црно сонце
И уште еднаш црно сонце