Стихови за маката и радоста, 1950
Ракописи и машинописи од Фондот Ацо Шопов во Архивот Харалампие Поленаковиќ – МАНУ

АШ К1 АЕ27 Стихови за маката и радоста, 1950, фрагмент, автографи и машинописи, 40 листови

Содржина на збирката Стихови за маката и радоста 1 лист автограф
Некој пее на сет глас…
Разговор со синот
Трепет
Во пресрет на животот
Поетот и животот – 1 лист машинопис со автографски дополнувања (Во пресрет на животот)
Не љуби ме1 лист машинопис со автографски дополнувања
Во родната куќа
На крстопат
Копнежот на девојката
За мечта што нема да загине
Мечтање крај брегот на езерото
Слика од паркот
Есен
Гроб крај патот
Возот јури
Ако сведнам понекогаш глава
Знам, ти сега сама замислена минеш
Ќе те сретнам после многу лета
Песната2 листа машинопис
Поетот и љубовта
Првата средба на борецот
Бегалци
Сефедин

Пристап кон содржината на објавената збирка
Податоци за книгата