Раѓање на зборот Manuscrit - Radjanje na zborot

©Ацо Шопов – Поезија