Поетски инспирации

Графика на Христијан Санев

Во ова катче на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат песни инспирирани од делото и ликот на македонскиот поет.

Интимно, од Славко Јаневски (почеток на педесетти години од 20 век)

Тлеграма до Ацо Шопов, од Јеврем Брковиќ (за скопскиот земјотрес, 1963)

Ацо Шопов, од Миленко Вучетиќ (1968/69 г.)

Каменот, драг мој, од Михаил Ренџов (1982 г.)

Градината на поетот, од Ристо Лазаров (1982 г.)

Слово за поетот, од Михаил Ренџов (1985 г.)

Отсутниот е секогаш тука”, од Едуар Моник (1992 г.)

Безимено време, од Благој Самоников (2013 г.)

Тишина, од Ристо Лазаров (2014 г.)

Вознемиривачот, од Пајо Авировиќ (2020 г.)

work in progress

Елена Пренџова, 2011
„Те молам/ го закопав/ во најдлабоката// тишина.// Ја зафркнав.// Сега ни таа/ не може/ да го рече“

Инспирациите од поезијата на Шопов кај ликовките уметници ќе ги најдете во уметничката галерија.