Поетски инспирации

Графика на Христијан Санев

Во ова катче на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат песни инспирирани од делото и ликот на македонскиот поет.

Вознемиривачот, од Пајо Авировиќ

Градината на поетот, од Ристо Лазаров

Тишина, од Ристо Лазаров

work in progress

Михаил Ренџов

Благој Самоников

Јеврем Брковиќ „Телеграма до Ацо Шопов“, 1982

Елена Пренџова, 2011
„Те молам/ го закопав/ во најдлабоката// тишина.// Ја зафркнав.// Сега ни таа/ не може/ да го рече“

 

Инспирациите од поезијата на Шопов кај ликовките уметници ќе ги најдете во уметничката галерија.