This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Albanian

„Пут којим ходам”

Une vie en images

translation in progress

Јас сум еден од оние поети што остануваат верни на самите себе од првите поетски обиди па сè до зрелото творештво”, изјави Ацо Шопов во еден разговор со Миодраг Павловиќ, во 1969 год. „Никакви книжевни ветрови не успеаа да ме обвијат со туѓа наметка која би се косела со мојата поетска природа. Тие ветрови ме корегираа, поправаа и доведуваа до сè попотполно поетско изразување, но не ме оддалечија од патот по кој чекорам. Поетот го открива неговата песна, а не потписот што го става под неа”.

Се наоѓате на појдовната точка на тој пат по кој Шопов чекореше четири децении.

Краток преглед на живот на поетот се наоѓа во Витрината на неговиот Лирски дом.
Фотографии од неговиот животен пат ќе најдете во Слики од еден живот.