This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Пријатели

Ацо Шопов спаѓа во редот на луѓето што и кога ги нема продолжуваат да го шират кругот на пријателствата. Оваа просторија на неговиот Лирски дом им е наменета на пријателите надвор од Македонија што ги запознал или не во текот на животот. За да ги запознаете и вие, кликнете на нивните имиња.