This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian Bulgarian

mosai%cc%88que-evenementsСе наоѓате во салата посветена на настаните поврзани со творештвото на Ацо Шопов (1923-1982). Во ова просторија на Лирскиот дом се достапни информации и фотографии од моментите кои го одржуваат жив споменот за македонскиот поет.