This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Промоција на книгата Сенгор – Шопов: Паралели

На 23 октомври 2006, во Музеј на град Скопје, издавачот Коста Бојаџиевски (Сигмапрес) организираше промоција на книгата Сенгор – Шопов: Паралели од Јасмина Шопова, со учество на Маја Бојаџиевска (Сигмапрес), Роже Дееб (Roger Dehaybe), Генерален администратор на Меѓународната организација на Франкофонијата, Беида Шики (Beida Chikhi), Директор на Меѓународниот центар за франкофони студии на Сорбона, Париз 1, и Акад. Катица Ќулавкова.

Промоцијата ја режираше Виолета Џолева, а стихови од Сенгор и Шопов читаа  Славко Нинов и Васил Пујовски. Книгата беше објавена во рамките на прославата на Годината Сенгор во Македонија (2006).

 

Фотофрафиите можат да бидат преземени и објавени со задолжителен копирајт :
© Ацо Шопов – Поезија