Книжарница

Лирскиот дом на Ацо Шопов ви нуди можност да ги порачате следниве книги по поволни услови. Ако сте заитересирани, пратете ни порака преку формуларот за конткт или на info@acosopov.com Наведете го насловот за којшто сте заитересирани, како и вашата поштенска адреса. Ќе добиете одговор во најкраток можен рок.

Кликнете на кориците за да добиете податоци за книгите.
Soleil noir/Schwarze Sonne
Aco Sopov: Sol Negro
Senghor-Sopov: Parallèles
Po-tragite na Aco Sopov
Aco Sopov: Anthologie personnelle