This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Книжарница

Лирскиот дом на Ацо Шопов ви нуди можност да ги порачате следниве книги по поволни услови. Ако сте заитересирани, пратете ни порака преку формуларот за конткт или на info@acosopov.com Наведете го насловот за којшто сте заитересирани, како и вашата поштенска адреса. Ќе добиете одговор во најкраток можен рок.

Кликнете на кориците за да добиете податоци за книгите.
Soleil noir/Schwarze Sonne
Aco Sopov: Sol Negro
Senghor-Sopov: Parallèles
Po-tragite na Aco Sopov
Aco Sopov: Anthologie personnelle