This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Во уметничката галерија на Лирскиот дом е изложен избор од портретите на поетот, дела на македонски сликари, скулптори и карикатуристи, 

Уметкичката галерија на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) содржи уметнички портрети на поетот, реализирани од страна на македонски уметници, меѓу кои Лазар ЛиченоскиДимитар КондовскиВасил ВасилевБоро Митриќески и Василије Поповиќ – Цицо

Во неа ќе најдете и избор од уметнички дела инспирирани од поезијата на Ацо Шопов.