This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Галеријата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) содржи уметнички портрети на поетот, реализирани од страна на македонски уметници, меѓу кои Лазар Личеноски, Димитар Кондовски, Васил Василев, Боро Митриќески и Василије Поповиќ – Цицо. Погледнете ги во слајдерот.

Во Галеријата на Лирскиот дом е изложен и избор од уметнички дела инспирирани од поезијата на Ацо Шопов.

Портрет на Ацо Шопов од Лазар Личеновски (1953)
Каркатура на Ацо Шопов од Василие Поповиќ-Цицо (1955)
Групната карикатура на Друштвото на писателите на Македонија од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
Детаљ од групната карикатура на Друштвото на писателите на Македонија од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
Каркатура на Ацо Шопов од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
Карикатура на Ацо Шопов по неговото враќање од Сенегал, од Ерминов (1976)
Портрет на Ацо Шопов од Димитар Кондовски (1976)
Портрет на Ацо Шопов од Танас Луловски
Биста на Ацо Шопов од Васил Василев, во Училиштето "Ацо Шопов" во Скопје
Портрет на Ацо Шопов од Вана Урошевиќ (2002)
Биста на Ацо Шопов од Боро Митриќески, на алеата на поетите, во Струга (2003)
Споменик на Ацо Шопов на Мостот на уметноста во Скопје (2013)