This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Во оваа просторија на Галеријата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се изложени уметнички дела инспирирани од творештвото на Шопов.  Портретите на поетот реализирани од страна на македонски уметници се достапни тука.

Дело на македонскиот сликар Илија Пенушлиски, инспирирано од песната ”Раѓање на зборот„ на Ацо Шопов

Дело на македонскиот сликар Илија Пенушлиски, инспирирано од песната „Раѓање на зборот” на Ацо Шопов

 

"Трета молитва на моето тело" (1974), слика на Кирил Ефремов инспирирана од истоимената песна на Ацо Шопов

“Трета молитва на моето тело” (1974), слика на Кирил Ефремов инспирирана од истоимената песна на Ацо Шопов

 

"Дрво на ридот", илустрација на Петар Глигоровски на истоимената книга од Ацо Шопов

“Дрво на ридот”, илустрација на Петар Глигоровски на истоимената книга и песна од Ацо Шопов

 

Цртеж на Роман Кисјов, бугарски поет и сликар, препејувач на Ацо Шопов, инспириран од „Молитвите на Шопов”

Цртеж на Роман Кисјов, бугарски поет и сликар, препејувач на Ацо Шопов, инспириран од „Молитвите на Шопов

 

"Лист", графика од Зоран Јакимовски (подарок од авторот на Јасмина Шопова)

“Лист”, графика од Зоран Јакимовски инспирирана од истоимената песна на Ацо Шипов (подарок од авторот на Јасмина Шопова)

"Гнездо во брановите", слика на Татјана Миљовска инспирирана од истоимената песна на Ацо Шопов

“Гнездо во брановите”, слика на Татјана Миљовска инспирирана од истоимената песна на Ацо Шопов