This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Latvian Polish Czech Hungarian Italian

Ацо Шопов : Песни, 1944. фотоипско издание, 2014

Ацо Шопов : Песни, 1944. фотоипско издание, 2014