This post is also available in: French Spanish German Russian English Albanian

Јасмина Шопова: Сенгор – Шопов: Паралели

Сенгор – Шопов: Паралели, 2006Скопје, Сигмапрес, 2006, 206 стр.

Ова двојазично француско-македонско издание е објавено по повод одбележувањето на Годината Сенгор во Македонија (2006). Содржи избор од педесетина песни од сенегалскиот и македонскиот поет, кои се преплетуваат, ткаејќи меѓу себе нераскинливи нитки. Пишувани во текот на четириесетина години, во најголем дел во времето кога Сенгор и Шопов не се познавале, тие ја разоткриваат длабоката сродност помеѓу нивните автори.

Покрај воведот од Јасмина Шопова (Во потрага по светот на убавината), книгата содржи и текстови од Сенегалецот Амиду Сал (Поетски средби) и од македонскиот поет Ристо Лазаров (Епистоларни сеќавања), кои укажуваат на творечките и пријателските врески помеѓу двајцата поети. Илустрациите се од македонскиот академски сликар Христијан Санев.

„Основниот лајт-мотив на толкувачкиот праксис на Јасмина Шопова во оваа книга е идејата за совпаѓањето или за творечките коинциденции”, пишува Катица Ќулавкова во „Задоволство во читањето”, нејзината промотивна реч изговорена на 23 октомври 2006 г., во рамките на одбележувањето на Годината Сенгор (2006). „Најголем дел од сличностите на коишто таа укажува се настанати во период кога двајцата автори не се познаваат и кога немаат информации еден за друг, односно кога не се создадени услови за евентуално непосредно влијание и рецепција на едната во/со другата поезија. Се работи за период од 40 години творештво, кога поетите работат одделно и без било каква меѓусебна комуникација […] Селекцијата, класификацијата, наизменичната диспозиција на песните на Сенгор и Шопов, се така умешно приредени што тие се толкуваат самите една со друга, односно веќе се интертолкување, внатрешна или иманентна интерпретација.” 

Избор на песни од Сенгор и Шопов

Елегија за обрежаните (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Гледач во пепелта (А.Ш., Гледач во пепелта, 1970)

L’Homme et la bête (Л.С.С. Етиопски песни, 1956)
Златен круг на времето (А.Ш., Раѓање на зборот, 1966)

Ecoutez les abois (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Грозомор (А.Ш., Раѓање на зборот, 1966)

Chant de printemps (Л.С.С., Црни причесни, 1948)
Невреме (А.Ш., Гледач во пепелта, 1970)

L’ouragan (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Ветрот носи убаво време (А.Ш.,  Ветрот носи убаво време, 1957)

Beauté peule (Л.С.С., Изгубени песни)
Ах таа убавина (А.Ш., Слеј се со тишината, 1955)

Masque nègre (Л.С.С., Песни од темнината, 1945)
Десетта молитва на моето тело (А.Ш., Небиднина, 1963)

Elégie pour la reine de Saba (Л.С.С., Виши елегии, 1979)
Во сонот на црната жена (А.Ш., Песна на црната жена,  1976)

Femme noire (Л.С.С. Песни од темнината, 1945)
Црно сонце (А.Ш., Гледач во пепелта, 1970)

Et le soleil (Л.С.С., Писма од ивернажот, 1973)
И уште еднаш црно сонце (А.Ш., Гледач во пепелта, 1970)

Que m’accompagnent koras et balafong (Л.С.С. Песни од темнината, 1945)
Убавината (А.Ш., Слеј се со тишината, 1955)

Chants pour Signare (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Има долу една крв (А.Ш., Небиднина, 1963)

Le totem (Л.С.С. Песни од темнината, 1945)
Во тишина (А.Ш., Слеј се со тишината, 1955)

Chant de l’initié (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Во очите на сињарките (А.Ш., Песна на црната жена,  1976)

Il a plu (Л.С.С., Писма од ивернажот, 1973)
Жена во ивернажот (А.Ш., Песна на црната жена,  1976)

Elégie des eaux (Л.С.С., Ноктурна, 1961)
Пред расцутување на фланбоајаните (А.Ш., Песна на црната жена,  1976)

C’est cinq heures (Л.С.С., Писма од ивернажот, 1973)
Светлината на робовите (А.Ш., Песна на црната жена,  1976)

Car je suis fatigué (Л.С.С., Писма од ивернажот, 1973)
Домот на сонот (А.Ш., Дрво на ридот, 1980)

Départ (Л.С.С., Изгубени песни)
Бела тага на изворот (А.Ш.,  Ветрот носи убаво време, 1957)

C’est le temps de partir (Л.С.С., Песни од темнината, 1945)
Лузна (А.Ш., Небиднина, 1963)

Perceur de tam-tam (Л.С.С., Разни песни)
Лов на езеро (А.Ш., Слеј се со тишината, 1955)

Je suis seul (Л.С.С., Разни песни)
Илузија (А.Ш.,  Ветрот носи убаво време, 1957)

Ndéssé ou « Blues » (Л.С.С. Песни од темнината, 1945)
Сам со својот пламен во градите (А.Ш., Дрво на ридот, 1980)

Et le sursaut soudain (Л.С.С., Писма од ивернажот, 1973)
Дрво на ридот (А.Ш., Дрво на ридот, 1980)

Повеќе податоци за промоцијата на книгата.
Повеќе податоци за Годината Сенгор во Македонија.