This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Albanian

Ацо Шопов: Раждане на словото

Подбор и превод от македонски Роман Кисьов, Русе, Авангард Принт, 2013Избор од поезијата на Ацо Шопов, на бугарски јазик, во препев на Роман Кисјов, Авангард принт, Русе, 2013

Този първи български превод на избора на поезия на Ацо Шопов е публикуван по случай 90-годишнината от рождението на поета. По време на представянето на тази книга в Македонския културен център в София, българският поет и художник Роман Кисьов, автор на избора и превода на стихове, както и илюстрациите, каза: Тази поезия очарова с особеното съчетание на екзистенциалност и метафизичност, преходност и вечност, виталност и меланхолия, вяра и скепсис, смиреност и непримиримост, интуитивна чувственост и съзерцателна мисловност… Тази поезия пленява най-вече със своята човечност и естественост, без сянка на външна патетика и фалш… „.

Промоция на книгата в София, ноември 2013 г.
Промоция на книгата в Скопие, ноември 2013 г.

Съдържание на книгата

Поезия, родена от Словото – предговор от Роман Кисьов

Бялата тъга на извора
Търся своя глас
Към гълъба, който кръжи над моята глава
Кажи ми: Небе
В тишина
Вятърът носи хубаво време
Прелюдия
Трябва да бъдем по-добри
Откъде такава сила в твоя глас
Мъка
Облак
Чудак
Във всеки град
Съвсем подобен на всички брегове
Бялата тъга на извора

Молитви на моето тяло
Раждане на словото
Молитва за едно обикновено, но още ненамерено слово
Втора молитва на моето тяло
Трета молитва на моето тяло
Четвърта молитва на моето тяло
Осма молитва на моето тяло или кой ще осмисли тази любов
Девета молитва на моето тяло
Десета молитва на моето тяло
Ако не ти достига светлина
Любов

Песента и годините
Небъдност
Песента и годините
Дълго живея на това място
Завист
Поглед
Вечер
Лека нощ
Нощен извор
Нощта на огъня
Отдръпването на огъня
Ако знаех
Когато те споменавам

В съня на черната жена
Баобаб
В съня на черната жена
Преди разцъфване на фламбоянтите
Жена във ивернажа
Загледан в океана
На тези брегове няма нито мир, ни покой
В твоята поезия бълбукат бистри води
Светлината на робите
Песента на мулатката
Молитва към мулатката – моя орисница

Дърво на хълма
Клошарска песен на поета
Слънцето и тялото
Тялото е неподвижно, а кръвта не мирува
Сам със своя пламък в гърдите
Домът на съня
Две ръце
Светкавици над Шар планина
Езеро край манастира
Събитие на езерния бряг
Като най-красивите строфи от народната поезия
Гнездо във вълните
Дърво на хълма

Отзиви за поезията на Ацо Шопов
За автора