This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Ацо Шопов: Kњиге на другим језицима

Слиј се са тишином (1955) Аца Шопова прва је македонска књига преведена на словеначком (Zlij se s tišino, 1957). Прве књиге поезије Аца Шопова биле су преведене на југословенским језицима, а затим на руском, летонском, француском и румунском. Његове песме су биле заступљене у антологијама македонске и југословенске поезије на велики број језика.

За време живота, Шопов је објавио десет књига на другим језицима. После његове смрти, 1982.године, нихов број се све више увеђава. Детаљније информације о њима можете наћи у вишејезичној библиографији преведених књига. Информације су по дефиницији на језику на којем је књига преведена. За неке књиге информације су доступне на неколико језика.

Библиотека Лирског дома садржи такође његове

Збирке на македонском
Књиге које је Шопов препевао на македонски
Књиге и зборници посвећени његовом стваралаштву 

 Читаоница нуди избор поезије и других текстова А. Шопова, како и текстова о њему.