This post is also available in: Macedonian Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Пјесме

Пјесме. Превео и препјевао Сретен Перовић; изабрао и приредио Изет Муратспахиќ. Сарајево: Веселин Маслеша, 1984. 175 стр.Сарајево, Веселин Маслеша, 1984, 175 стр.
Приредио Изет Муратспахић
Песме препјевао Сретен Перовић

„Ацо Шопов је пјесник који никада није признавао утабане стазе у својим пјесничким путовањима, нити је волио ограде и границе кретањима поетске мисли”, пише у предговору приређиваћ ове књиге, Изет Муратспахић. „Његова пјесма увијек је тражила нова уточишта, нове изворе са којих се напајала животворнијим соковима и бљештала новим сјајем. Он је више газио по шибљу и честару, тражећи свјежије рухо свом стиху, него што је ишао широким друмовима и прокрченим стазама испробаних и провјерених пјесничких концепата. Зато је његово име једно од најсвјетлијих у послијератној македонској књижевности, а његова лирика драгуљ у корпусу македонског пјесништва.”

Изет Муратспахић сматра да је поезија Аце Шопова револуционарна у свом походу ка осавремењивању  песничког израза и да је послужила као усмеривач македонској послератној поезији. „Риједак је пјесник”, додаје он, „чији је стваралачки рад у тако нераскидивој вези са еволуцијом поезије његовог народа као што је то случај са Ацом Шоповим”.

Садржај

Изет Муратспахић: Над опусом Аце Шопова (предговор)

Очи
Љубав
Очи
Партизанско прољеће

Стихови о муци и радости
Пјесма
Јури воз

Слиј се с тишином
Лепота
У тишини
Ах та љепота
Младост
Тражим свој глас
Галебу што кружи над мојом главом
Лист
Рода
Облак
На језеру
Лов на језеру

Вјетар носи лијепо вријеме
Бијела туга извора
Утјеха
Улица
Илузија
Сасвим налик на све обале
Љубав
Кажи ми небо
У сваком граду
Вјетар носи лијепо вријеме

Небиднина
Рађање ријечи
Молитва за једну обичну али још непронађену ријеч
Друга молитва мога тијела
Трећа молитва мога тијела
Четврта молитва мога тијела
Пета молитва мога тијела
Шеста молитва мога тијела
Седма молитва мога тијела
Осма молитва мога тијела или ко ће да измисли ту љубав
Девета молитва мога тијела
Десета молитва мога тијела
Посљедња молитва мога тијела
Купац старудија
Романтично бјекство
Дуго живим на овом мјесту
Ожиљак
Постоји доље једна крв
Небиднина

Гатач у пепео
Ноћ огња
Повлачење огњa
Љубав огња
Дуго долажење огња
Грозомор
Златни круг времена
Тужаљка с оне стране живота
Ако ти свјетлости недостаје
Невријеме
Ноћни извор
Август
Гатач у пепео
Језеро
Језеро крај манастира
Ноћ над језером крај манастира
Црно сунце
Поново црно сунце
И још једном црно сунце

Пјесма црне жене
Баобаб
У сну црне жене
Пред расцвјетавање фланбоајана
Жена у ивернажу
Догађај на обали језера
Загледан у океан
У Штипу и Жоалу
Споменем ли те
Свјетлост робова
Пјесма Сињарке
Молитва за Сињарку — моју суђеницу

Дрво на бријегу
Тијело је непокретно, а крв не мирује
Муње над Шаром
Дом у сну
Клошарска пјесма поете
Оздрављење болесника

Избор из критика:

Биљешка о писцу
Литература