This post is also available in: Macedonian French Croatian Bosnian

Ацо Шопов: Предвечерје, 1966

Предвечерје. Избор, превод и препјев Сретен Перовиќ. Титоград: Графички завод, 1966. 115 стр.Избор, превод и препјев Сретен Перовиќ. Титоград: Графички завод, Библиотека „Антеј“, 1966. 115 стр.

„У оквиру богате самоанализе, којој су подређени и експлицитна мисао и спољни пјеснички украс, Ацо Шопов испреда своју духовну биографију тоновима својеврсне и особене елегије, остајући увијек на платформи ватрене жеље за дубљом хуманизацијом живота”, запажава у једном чланку, у часопису Стварање, аутор превода и поговора ове књиге, Сретен Перовић. „То што живот није вазда благотворан и издашан према нашим жељама и надама, што у својим валовитим и бесконачним токовима носи и замке и отрежњења, не умањује пјесникову жеђ: ондје гдје не може да продре само топлином љубави, он успјело прави продор благим хумором и прасловенском тугом. И кад говори о жени, тој највећој метафори живота, тајни која се преображава у сваком трену; и кад се препушта природи предјела с којима налази најболе путеве споразумијевања; и кад медитира о смислу постојања, живота и смрти, о смислу наслијеђене крви – Шопов увијек остаје свој, питом и топао.”

Предвечерје је прва књига Аца Шопова преведена на српско-хрватски језик. Она садржи избор из цјелокупног пјесничког опуса пјесниковог, до 1966 године.

Садржај

Пјесма

Молитвеник 

Рађање ријечи
Молитва за обичну но још непронађену ријеч
Друга молитва мога тијела
Трећа молитва мога тијела
Четврта молитва мога тијела
Пета молитва мога тијела
Шеста молитва мога тијела
Седма молитва мога тијела
Осма молитва мога тијела или ко ће да измисли ту љубав
Девета молитва мога тијела
Десета молитва мога тијела
Посљедња молитва мога тијела

Златан круг времена 

Прелудијум
Август
Златан круг времена
Грозомор
Тужаљка с оне стране живота
Вјетар носи лијепо вријеме

Купац старудије 

(Старо купујем …)

Романтично бјекство 

Улица
Илузија
Романтично бјекство
Ја и мој пријатељ
У сваком граду
У тишини
Здравица
Лаку ноћ

Пјесма и године 

Пјесма и године
Као разговор глуво-нијемих
Љубав
Утјеха
Лов на језеру
Непостојање
Предвечерје

Ожиљак 

Галебу што кружи над мојом главом
Откуд таква суровост утвом гласу
Дуго живим на овом мјесту
Ожиљак
Очај пред тврђавом
Постоји доље једна крв
Бијела туга извора
Сасвим налик на све обале

Интимни свијет Аца Шопова – Сретен Перовић (поговор)

Избор из критике