This post is also available in: Macedonian

Песме Jована Јовановића-Змаја у македонском препеву Аце Шопова

Песни / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954

Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965.

Work in progress

Ацо Шопов је добитник награде Змајеве дечје игре, 1967. године, за препев Змајевих песама: Песни / Јован Јовановић-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954 (реиздања: 1959. и 1967. године).

Прочитајте његову беседу поводом уручивања награде.

Избор / Јован Јовановић-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1965. 122 стр.