Избор од поезијата на Мирослав Крлежа во македонски препев на Ацо Шопов

work in progress

Избор / Мирослав Крлежа ; приредил Тоде Чолак ; [превеле Ацо Шопов (лириката) и Тодор Димитровски]

Скопје : “Кочо Рацин”, 1963

237 стр. ; 20 см

Збирка Школска библиотека