Телеграфски басни од Густав Крклец во македонски препев на Ацо Шопов

work in progress

Скопје : Детска радост, 1954

52 стр. : илустр. ; 16 см

илустрации Спасе Куновски