This post is also available in: Serbian

Jован Јовановиќ-Змај во македонски препев на Шопов

Песни / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954

„Змаевиот збор, Змаевата мисла и дух – нежни и простодушно искрени во лириката и осимничави и наивно озабени во сатирата, но секогаш прочувствувано топли и интимни – во препевот (преводот) на Шопов звучат пак Змаевски верно и во автентичната ритмика, и во оригиналниот јазик и во настроението”, пишува Томе Арсовски по повод изданието од 1955 година на изборот од поезијата на српскиот пистаел во македонски препев на Ацо Шопов.

Во изборот се наоѓаат прочуените Змаеви песни „Три ајдуци“, „Мрачни кратки денови“, „Полу срце, полу камен“, „Што е убав овој свет“, „Болна лежи“ и други.

 

Книгата доживува повеќе изданија а во 1965 година е овјавен и Избор од Јован Јовановиќ-Змај во препев на Шопов. За овој препев Ацо Шопов ја добива наградата Детски змаеви игри во 1970 година.

Прочитајте ја неговата беседа изречена на овој престижен фестивал една година пред доделувањето на наградата.

Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 122 стр.

Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 122 стр.

Во Фондот Ацо Шопов, во Архивот на МАНУ, се наоѓаат сочуваните автографи и машинописи од македонските препеви во две архивски единици: АШ К4 АЕ124 и АШ К4 АЕ125.

Првата ги содржи песните: „Да подигаме школи”,  „Српска мајка”, „Меч и перо”, „Кон милостива Европа”, „Што повеќе векот ита”, „Ох како е сиво, темно”, „Под прозорот” и „Билдунг”.

Втората: „Светли гробови”, „Што е убав овој свет“, „Месечина – месецот го нема”, „Мое небо…”, „Мртво небо, мртва земја”, „Ночта падна страшно мрачна”, „Полу срце, полу камен“, „Беше есен ќалостива”, „Одам, трпнам, нигде немам мира”, „Тиха ноќ е…”, „Три ајдуци“, „Сакаше нешто да речеш”, „Песна за песната”, „И очите ги молев” и „Желба”.