This post is also available in: Serbian

Jован Јовановиќ-Змај во македонски препев на Шопов

Песни / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954

Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 122 стр.

Work in progress

Ацо Шопов е добитник на наградата Детски змаеви игри во 1970 година за препевот на  Песни  од Јован Јовановиќ-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954 (Повторни изданија: 1959 и 1967).

Прочитајте ја неговата беседа изречена на овој престижен фестивал една година пред доделувањето на наградата.

Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 122 стр.